Viễn Thông Phú Thọ là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, lĩnh vực kinh doanh chính là các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

Tên đầy đủ: Viễn Thông Phú Thọ
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: VNPT Phú Thọ
Tên giao dịch Quốc tế: VNPT PhuTho
Giám đốc: Th.s Đặng Việt Hải
Trụ sở chính: 1468 Đường Hùng Vương - Phường Tiên Cát - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3.900.900
Fax: (0210) 3847678
Email: vinaphone.pto@vnpt.vn ; phutho@vnpt.vn 
Website: http://phutho.vnpt.vn/
Fanpage Facebook: www.facebook.com/phutho.vnpt.vn
Zalo page (OA) http://zalo.me/1413532271000575027