DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 

TT Tên điểm bán Nhân viên phụ trách điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 ĐIỂM CCDVVT HÀ TRUNG KIÊN – COKYVINA PTO/01 Hà Trung Kiên Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 0819721685
2 ĐIỂM CCDVVT  HÁN MẠNH CƯỜNG -COKYVINA PTO/02 Hán Mạnh Cường Khu 8 xã Phú Hộ Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 0948775668
3 ĐIỂM CCDVVT LÝ THANH TÂM– COKYVINA PTO/04 Lý Thanh Tâm Khu 11, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0917823724
4 ĐIỂM CCDVVT NGUYỄN HOÀNG LONG– COKYVINA PTO/05 Nguyễn Hoàng Long Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 0914604604
5 ĐIỂM CCDVVT NGUYỄN NGA LINH– COKYVINA PTO/06 Nguyễn Nga Linh 2469 Hùng Vương, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 0961818666
6 ĐIỂM CCDVVT NGUYỄN TIẾN CHIẾN– COKYVINA PTO/07 Nguyễn Tiến Chiến Khu 10 Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 0988693579
7 ĐIỂM CCDVVT NGUYỄN VĂN SƠN– COKYVINA PTO/08 Nguyễn Văn Sơn Khu 6 Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ 0973400737
8 ĐIỂM CCDVVT NGUYỄN SƠN GIANG– COKYVINA PTO/10 Nguyễn Sơn Giang Khu 1 Sơn Vy - Lâm Thao - Phú Thọ 0963969958
9 ĐIỂM CCDVVT BÙI ĐỨC ANH– COKYVINA PTO/11 Bùi Đức Anh Khu 8 Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ 0986516516
10 ĐIỂM CCDVVT HÀ VĂN ĐẠT COKYVINA PTO/15 Hà Văn Đạt Khu Dẹ 2 - Văn Miếu - Thanh Sơn - Phú THọ 0847088999
11 ĐIỂM CCDVVT NGUYỄN THỊ HÀ– COKYVINA PTO/16 Nguyễn Thị Hà Tuyến QL2 - Chí Đám - Huyện Đoan Hùng 0912205986
12 ĐIỂM CCDVVT NGUYỄN ANH TUẤN– COKYVINA PTO/17 Nguyễn Anh Tuấn Khu 5 Thị Trấn - TT Thanh Ba - Huyện Thanh Ba 0914997766
13 ĐIỂM CCDVVT PHẠM DUY BA– COKYVINA PTO/18 Phạm Duy Ba Khu 21, Vạn xuân, huyện Tam Nông , tỉnh Phú Thọ 0917901803