Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước

Điều khoản chung của hợp đồng CCDV trả trước

Bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước (dành cho KHCN)

Bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước (dành cho KHDN)

Danh sách cá nhân sử dụng số thuê bao thuộc doanh nghiệp

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông truyền hình

Điều khoản chung của hợp đồng CCDV viễn thông, truyền hình

Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình

Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng CCDV viễn thông, truyền hình

Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

Quy trình giải quyết khiếu nại

Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung công bố trên website và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ 21/01/2020 đã được Cục canh tranh và bảo vệ người tiêu dùng chấp nhận tại Thông báo số 494/TB-CT ngày 20/12/2019.
Quý khách hàng có nhu cầu ký kết lại theo hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung có thể thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT
Trân trọng!