Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác về chuyển đổi số

09-28-2023 09:10:06 GMT+7
|

Với mục tiêu thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030 để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSNDTC) trở thành đơn vị đi đầu về chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, ngày 26/9/2023, Viện KSNDTC và Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đối với công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của ngành Kiểm sát, Viện KSNDTC đã xác định là sử dụng sức mạnh của công nghệ, sử dụng công nghệ để ngành Kiểm sát theo kịp theo đúng xu thế phát triển chung và theo đúng chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số Quốc gia.

Tại lễ ký kết giữa thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giữa Viện KSNDTC và Tập đoàn VNPT, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSNDTC đã đánh giá cao về kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp của VNPT đối với công cuộc chuyển đổi số Quốc gia và ghi nhận sự đồng hành, hợp tác của VNPT đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian 2 tháng gấp rút vừa qua. Đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện chuyển đổi số và sự tin tưởng vào sự thành công của thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, hai Bên sẽ tiêu phát huy tối đa vai trò và thế mạnh của mình, huy động nguồn lực tổng hợp để phối hợp, hỗ trợ nhau triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030 với 03 nội dung, gồm: Phối hợp triển khai Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phối hợp xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các Đề án dự án liên quan đến công nghệ thông tin trong thời gian tới; Hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân, như: Giải pháp phát triển hạ tầng số; Giải pháp phát triển dữ liệu số; Đề xuất các giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn, an ninh mạng và các ứng dụng dịch vụ số ngành Kiểm sát nhân dân; Đề xuất giải pháp xây dựng Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh, Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng, Trung tâm điều hành mạng; Trợ lý ảo cho Kiểm sát viên; Bàn làm việc số, Các ứng dụng phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân…

        

Tại lễ ký, khẳng định sự tin tưởng của Viện KSNDTC là động lực, trách nhiệm để Tập đoàn VNPT tập trung mọi nguồn lực thực hiện công cuộc chuyển đổi số cho ngành kiểm sát, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cam kết, VNPT sẽ bắt tay ngay vào triển khai các kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên và nỗ lực hết sức hoàn thành thỏa thuận hợp tác này một cách sớm nhất, thực chất, hiệu quả nhất.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện KSNDTC và VNPT cũng là tiền đề thúc đẩy việc xây dựng và triển khai Đề án Chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung hợp tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng số; phát triển Chính phủ số; triển khai các ứng dụng, dịch vụ số; triển khai xây dựng trung tâm thông tin dữ liệu nghiệp của ngành và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực về Chuyển đổi số cho ngành.

                                                                                                                                       Nguồn: vnmedia.vn