GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ MYTV ĐƠN LẺ
(Áp dụng theo QĐ số 697/QĐ-TTKDPT-ÐHNV từ ngày 21/10/2019 + QĐ 832 ngày 11/12/2019

______________________________________

(Giá gói đã bao gồm VAT; Đồng/ TB)

Quý khách LH trực tiếp qua hotline hoặc

đăng ký qua Online: https://shop.vnpt.vn/ctv/link/jGn2btI3

Hotline: 02103.900.900 - 18001166