VNPT nhận giải thưởng quốc tế ASOCIO cho lĩnh vực Doanh nghiệp công nghệ xuất sắc

10-29-2022 11:43:16 GMT+7
|

ASOCIO giải thưởng là công nghệ thông tin uy tín hàng đầu khu vực, quy tụ 24 quốc gia & nền kinh tế tại Châu Á và Châu Đại dương. VNPT là môt trong 6 đơn vị của Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng năm nay.

    

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng ASOCIO - giải thưởng công nghệ thông tin uy tín hàng đầu khu vực dành cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp xuất sắc tại 24 nền kinh tế thành viên ASOCIO. Chỉ các thành viên của ASOCIO mới được quyền đề cử cho các giải thưởng này. Năm 2022, giải thưởng ASOCIO được trao cho 52 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc trong 08 hạng mục bao gồm: Doanh nghiệp Công nghệ xuất sắc; Đơn vị Ứng dụng xuất sắc; Chính phủ Số; Giáo dục Số; Y tế Số; Bảo mật thông tin; Quản lý công, Xã hội và Môi trường; Start-up.

Là một trong sáu đơn vị của Việt Nam giành giải thưởng ASOCIO, Tập đoàn VNPT đã vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO dành cho Doanh nghiệp công nghệ xuất sắc. Khẳng định vị thế là doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, VNPT không ngừng nghiên cứu các giải pháp công nghệ ưu việt nhằm kiến tạo, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số.

Với những thành tích vượt bậc trong thời gian qua, Tập đoàn VNPT là đơn vị được Chính phủ tin tưởng và lựa chọn để triển khai các dự án trọng điểm quốc gia như Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia; Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và gần nhất là Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Làm chủ công nghệ của hơn 100 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, Tập đoàn VNPT đã thực hiện kết hợp, tích hợp để mang tới các hệ sinh thái số (Digital Ecosystem) toàn diện, phục vụ cho chính quyền các cấp, cũng như nhu cầu chuyển đổi số trong các lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, giao thông, tài nguyên môi trường, an sinh xã hội…

Cùng với VNPT, 5 đơn vị khác của Việt Nam giành giải thưởng ASOCIO 2022 đó là: Tỉnh Thừa Thiên Huế nhận giải thưởng ASOCIO dành cho Chính phủ số; Tân Long Group nhận giải thưởng ASOCIO dành cho lĩnh vực Tổ chức Ứng dụng xuất sắc; FPT Polytechnic nhận giải thưởng ASOCIO dành cho lĩnh vực Giáo dục Số; BKAV nhận giải thưởng ASOCIO dành cho lĩnh vực Bảo mật thông tin và Base.vn nhận giải thưởng ASOCIO dành cho lĩnh vực Start-up.

               

  

                                                                                                                                                                           Nguồn: vnmedia.vn