Chương trình khuyến mại “ Home an toàn- Quà ngập tràn”

12-02-2021 12:15:48 GMT+7
|

Từ 01/12/2021 đến 15/01/2022 VNPT VinaPhone tổ chức chương trình khuyến mại “ Home an toàn- Quà ngập tràn” dành cho khách hàng đăng ký sử dụng mới các gói Home của VNPT – VinaPhone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

      

        Nội dung chương trình cụ thể như sau:

 1. Tên chương trình khuyến mại: “HOME AN TOÀN – QUÀ NGẬP TRÀN”.
 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ internet FiberVNN, Truyền hình MyTV.
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 15/01/2022.
 4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn tỉnh Phú Thọ.
 5. Hình thức khuyến mại: Chương trình khuyến mại mang tính may rủi (Cào thẻ trúng thưởng).
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
 • Khách hàng mới đăng ký sử dụng dịch vụ Internet cáp quang gói cước Home (Home Internet/FiberVNN, Home TV, Home Mobile/Gia đình, Home Combo, Home Đỉnh, Home TV2_ĐB, Home Safe, Home Camera, Home TV Super, Home Super, …).
 • Khách hàng FiberVNN đơn lẻ, MyTV đơn lẻ chuyển đổi lên gói cước Home tích hợp có yếu tố mới (FiberVNN mới hoặc MyTV mới).

       7. Cơ cấu giải thưởng:

           Tổng giá trị giải thưởng: 45.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng).

          8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

          8.1    Điều kiện, cách thức, thủ tục tham gia chương trình khuyến mại:

 • Trong thời gian khuyến mại, khách hàng hòa mạng mới dịch vụ gói cước Home sẽ nhận được 01 thẻ cào tham gia chương trình cào thẻ trúng thưởng. Nếu khách hàng cào thẻ và trúng thưởng, Trung tâm kinh doanh VNPT - Phú Thọ có trách nhiệm trao Phiếu mua hàng (Tại hệ thống Siêu thị Aloha mall trên toàn tỉnh Phú Thọ) cho khách hàng theo phần thưởng in trên thẻ cào và thực hiện hỗ trợ khách hàng sử dụng thẻ quà trúng thưởng.

          8.2      Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

 • Thực hiện xác minh khi khách hàng cào thẻ và nội dung thông tin trúng thưởng trên thẻ cào theo quy định.

          8.3    Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

 • Khách hàng thuộc đối tượng của chương trình sẽ nhận được 01 thẻ cào tham gia chương trình trúng thưởng.

-       Khi khách hàng cào phần “Cào ở đây”, được xác nhận bằng thông tin in trên thẻ cào:

+      Khách hàng trúng thưởng: Trên phiếu có ghi “Phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng”.

+      Khách hàng không trúng thưởng: “Cảm ơn Bạn đã sử dụng dịch vụ của VNPT”.

-       Khách hàng trúng thưởng, Trung tâm kinh doanh VNPT – Phú Thọ có trách nhiệm kiểm tra rà soát thẻ cào hợp lệ và trả thưởng cho khách hàng trong thời gian quy định của chương trình.

-       Quy định:

+      Thẻ cào còn nguyên vẹn và không được nhàu nát, phần mục in giải thưởng không được mờ, mất chữ/ số.

+      Khách hàng không được cào phần “Phần không cào”.

 • Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: 3.500 thẻ cào.

8.4    Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

 • Khách hàng thuộc đối tượng của chương trình sẽ nhận được 01 thẻ cào tham gia chương trình cào thẻ trúng thưởng. Nếu khách hàng cào thẻ và trúng thưởng, Trung tâm kinh doanh VNPT - Phú Thọ có trách nhiệm trao Phiếu mua hàng cho khách hàng theo phần thưởng in trên thẻ cào và thực hiện hỗ trợ khách hàng sử dụng thẻ quà trúng thưởng.

           8.5.   Thông báo trúng thưởng:

 • Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Trung tâm kinh doanh VNPT – Phú Thọ sẽ thực hiện liên hệ với khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng, cụ thể: Sau khi nhân viên bán hàng hoặc giao dịch viên tại điểm giao dịch của Trung tâm kinh doanh VNPT - Phú Thọ xác nhận thẻ cào của khách hàng hợp lệ/không hợp lệ theo quy định của Trung tâm kinh doanh VNPT – Phú Thọ. Giao dịch viên/ Nhân viên bán hàng trực tiếp xác nhận thông tin khách hàng trúng thưởng hay không trúng thưởng.

           8.6    Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

 • Khách hàng có thẻ cào để xác nhận trúng thưởng/ không trúng thưởng. Sau đó báo với nhân viên bán hàng hoặc Giao dịch viên tại điểm giao dịch của Trung tâm kinh doanh VNPT – Phú Thọ để nhận phần thưởng. Nhận thưởng ngay tại điểm giao dịch/ tại nhà hoặc hẹn khách hàng trao thưởng trong thời gian theo quy định của Luật khuyến mại.

9.      Đầu mối giải đáp thắc mắc:

 • Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ qua đầu mối:

+      Trung tâm Kinh doanh VNPT – Phú Thọ địa chỉ số 1468 đường Hùng Vương Phường Tiên Cát thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.

+      Điện Thoại: 02103900900.

          10.    Các quy định khác:

-        Trung tâm kinh doanh VNPT – Phú Thọ được sử dụng tên, tuổi, địa chỉ và các hình ảnh, giọng nói của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng bá truyền thông Chương trình nếu được sự đồng ý của khách hàng.

-        Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian theo đăng ký hoặc phát hết số lượng thẻ cào phát hành tùy theo điều kiện nào đến trước.

 • Thời hạn sử dụng của Phiếu mua hàng:
 • Thời hạn sử dụng của Phiếu mua hàng chỉ đến hết ngày 28/02/2022, sau thời gian này Phiếu mua hàng sẽ không còn hiệu lực sử dụng.
 • Phiếu mua hàng chỉ có giá trị mua hàng trong 01 lần, không áp dụng cho khách hàng mua nhiều lần.
 • Tính hợp lệ của Phiếu mua hàng, bao gồm kiểm tra các nội dung sau:
 • Phiếu mua hàng phải còn nguyên vẹn và không được nhàu nát, phần in giá trị giải thưởng không được mờ, mất chữ/số.
 • Mặt sau Phiếu mua hàng phải có dấu treo của VNPT.
 • Mặt sau Phiếu mua hàng phải có chữ ký xác nhận và đóng dấu đỏ Lãnh đạo của Siêu thị  ALOHA MALL.
 • Khách hàng sử dụng Phiếu mua hàng tại hệ thống các siêu thị Aloha mall sau:

 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Trung tâm kinh doanh VNPT – Phú Thọ có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

                                                                                                                                   VNPT – VinaPhone Phú Thọ