VinaPhone triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu của Bộ TTTT

10-28-2021 17:30:39 GMT+7
|

Nhằm giảm thiểu hiện tượng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn, từ cuối tháng 10/2021, VinaPhone sẽ thực hiện khóa SIM chưa đáp ứng đủ các quy định NĐ 49/NĐ-CP.

Để hạn chế bất tiện có thể phát sinh, VinaPhone kính mời Quý Khách hàng kiểm tra, rà soát và thực hiện cập nhật thông tin thuê bao trước ngày 28/10/2021. Việc cập nhật thông tin thuê bao có thể được thực hiện qua website https://my.vnpt.com.vn, ứng dụng My VNPT hoặc tại Điểm giao dịch VinaPhone gần nhất. 
Để kiểm tra thông tin thuê bao, Quý Khách hàng có thể thực hiện bằng một trong các cách sau:
 • Soạn TTTB gửi 1414
 • Truy cập ứng dụng My VNPT, mục Thông tin thuê bao
Các thuê bao được xác định nghi ngờ kích hoạt sẵn trong các trường hợp như sau:
1. Căn cứ thực tế sử dụng:
 • Có phát sinh tiền hoặc lưu lượng dưới 03 ngày trong tháng gần nhất và gặp một trong các trường hợp sau:
 • Phát sinh cước tiêu dùng ở tất cả các loại tài khoản dưới 3.000 đồng
 • Phát sinh lưu lượng thoại dưới 05 phút hoặc dưới 05 cuộc gọi (cả chiều đi và đến) (không áp dụng thuê bao Ezcom, M2M)
 • Phát sinh tổng lưu lượng upload và download data dưới 10MB
 • Phát sinh lưu lượng SMS gửi đi dưới 05 SMS (không áp dụng thuê bao Ezcom, M2M)
2. Sử dụng giấy tờ sai quy định:
 • Số giấy tờ có tên thuê bao dài (> 30 ký tự)
 • Số giấy tờ có cùng số CMT/CCCD nhưng khác tên thuê bao
 • Số giấy tờ có cùng số CMT/CCCD nhưng khác ngày sinh
 • Số giấy tờ có số CMT/CCCD sai định dạng (chứa ký tự đặc biệt, tiếng việt có dấu,...)
 • Số giấy tờ có số CMT/CCCD khác 9 hoặc khác 12 ký tự
 • Số giấy tờ có nhiều hơn 100 thuê bao
 • Số giấy tờ có năm sinh trên số CCCD không khớp với năm sinh thuê bao
 • Số giấy tờ có số CMND không khớp với nơi cấp thuê bao
VinaPhone sẽ triển khai xử lý các số thuê bao nghi ngờ kích hoạt sẵn như sau:
 • Nhắn tin thông báo khách hàng cập nhật thông tin thuê bao. Khách hàng hoàn thành cập nhật sẽ tiếp tục sử dụng bình thường. 
 • Với các số thuê bao không cập nhật thông tin thuê bao theo quy định hoặc có thực tế sử dụng nghi ngờ là thuê bao kích hoạt sẵn: tin sau khi đóng KIT chỉ được bảo lưu tài khoản chính và gói cước
 • Trong vòng 06 tháng kể từ khi đóng KIT, khách hàng có thể thực hiện đăng ký thông tin thuê bao như bộ KIT mới song không được hưởng ưu đãi kích hoạt mới (nếu có)
 • Từ ngày 01/06/2022, thu hồi lại số thuê bao của những bộ KIT chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định
Thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài: 18001091 - 02103.900.900