Tập đoàn VNPT và TW HỘI NDVN ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028

02-27-2023 08:47:56 GMT+7
|

Với mong muốn không ngừng đổi mới sáng tạo để triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ hội viên, nông dân bắt kịp với xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, ngày 23/2/2023 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (TW Hội NDVN) đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2023 – 2028.

           

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch TW Hội NDVN cho rằng, việc thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức Hội Nông dân, xây dựng App nông dân để tuyên truyền nhanh nhất, hiệu quả và kip thời nhất chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến hội viên nông dân; đồng bộ, tích hợp dữ liệu hội viên với dữ liệu dân cư quốc gia; đồng hành cùng tổ chức Hội các cấp và hội viên, nông dân; quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu hội viên phục vụ nhiệm vụ chính trị xây dựng, củng cố công tác Hội và phong trào nông dân từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, nhằm thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu thu thập, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin của TW Hội HDVN, với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, TW Hội NDVN đã chọn VNPT làm đối tác để triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Hội trong giai đoạn 2023 – 2028.

Theo Thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, trong thời gian tới, TW Hội NDVN và Tập đoàn VNPT sẽ tập trung triển khai thực hiện 4 nội dung trọng tâm, gồm:

- Khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội và Hội Nông dân các cấp

- Triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành thông suốt từ Trung ương tới địa phương

- Triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số phát triển và hỗ trợ hội viên: Quản lý hội viên, quản lý điểm, tích hợp thanh toán, các ưu đãi qua sim

- Hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp; tổ chức, tài trợ triển khai các hoạt động khác phù hợp với nhu cầu của Trung ương Hội trong từng giai đoạn và lĩnh vực ưu tiên của Tập đoàn VNPT.

Với vai trò là đối tác chiến lược của TW Hội NDVN, Tập đoàn VNPT sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mình nhằm thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thu thập, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin của Trung ương Hội, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội. Cùng với đó, VNPT sẽ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đẩy mạnh hiện đại hóa từ cấp Trung ương Hội đến cơ sở trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, hỗ trợ Hội NDVN phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Nông dân chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nắm bắt, thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Chúng tôi mong rằng sự đồng hành, chung sức của VNPT sẽ góp phần đưa Trung ương Hội đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trong mọi mặt hoạt động. Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tập trung những nguồn lực tốt nhất  để nhanh chóng đề xuất, phối hợp, triển khai các mục tiêu trên”, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái khẳng định.

                     

                                                                                                                                                  Nguồn: vnpt.com.vn