Viễn thông Phú Thọ thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý.

11-28-2022 08:26:44 GMT+7
|

Viễn thông Phú Thọ thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp để đấu giá thanh lý tài sản là cáp đồng năm 2022.