GIÁ CƯỚC GÓI * HOME TV
(Áp dụng theo QĐ số 698/QĐ-TTKDPT-ÐHNV từ ngày 21/10/2019)
________________________

Đăng ký qua Online: https://shop.vnpt.vn/ctv/link/jGn2btI3

Để được hỗ trợ gọi Hotline: 02103.900.900 - 18001166


GIÁ CƯỚC GÓI * HOME TV + GÓI K+
(ÁP DỤNG THEO CV 68/CV-TTKDPT-ĐHNV ngày 31/01/2020)
______________________________

Đăng ký qua Online: https://shop.vnpt.vn/ctv/link/jGn2btI3

Để được hỗ trợ gọi Hotline: 02103.900.900 - 18001166


GIÁ CƯỚC GÓI * HOME COMBO
(ÁP DỤNG KHCN THEO CV: 146/CV-TTKDPT-ĐHNV  áp dụng từ 01/03/2020;
Gói Home đỉnh áp dụng theo CV số 4609/KHCN-QLSP áp dụng từ 14/11/2020)
______________________________

* ĐĂNG KÝ QUA ONLINE: https://shop.vnpt.vn/ctv/link/jGn2btI3

Để được hỗ trợ gọi Hotline: 02103.900.900 - 18001166


GIÁ CƯỚC GÓI * HOME COMBO "VIP"
(ÁP DỤNG THEO CV: 146/CV-TTKDPT-ĐHNV  áp dụng từ 01/03/2020)

* ĐĂNG KÝ QUA ONLINE: https://shop.vnpt.vn/ctv/link/jGn2btI3

Để được hỗ trợ gọi Hotline: 02103.900.900 - 18001166