DANH SÁCH ĐIỂM ỦY QUYỀN CUNG CẤP DỊCH VỤ DO BƯU ĐIỆN TỈNH THIẾT LẬP

Stt Đơn vị Tên điểm Địa chỉ Số điện thoại  liên hệ
1  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Thuỵ Liễu Khu 3 - Xã Thuỵ liễu - Huyện Cẩm khê 01684007652
2  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Phượng Vỹ Thôn Khổng Tước - Xã Phượng vỹ - Huyện Cẩm khê 0943763101
3  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Văn Bán Xóm 3 - Xã Văn bán - Huyện Cẩm khê 0974131116
4  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Đồng Cam Thôn Cam Chú - Xã Đồng cam - Huyện Cẩm khê 01689123619
5  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Ngô Xá Khu 5 - Xã Ngô xá - Huyện Cẩm khê 0984760582
6  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Tam Sơn Khu 10 - Xã Tam sơn - Huyện Cẩm khê 01242538605
7  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTBC Phương Xá Thôn Liên Phương - Xã Phương xá - Huyện Cẩm khê 02103887002
8  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Tuy Lộc Thôn Quyết Tiến - Xã Tuy lộc - Huyện Cẩm khê 0942216227
9  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Hiền Đa Thôn Hiền Đa - Xã Hiền đa - Huyện Cẩm khê 0916424584
10  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTBC Phú Lạc Thôn Bắc tiến - Xã Phú lạc - Huyện Cẩm khê 0911452088
11  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Cát Trù Khu 4 - Xã Cát trù - Huyện Cẩm khê 0912268197
12  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Chương Xá Thôn Quyết Thắng - Xã Chương xá - Huyện Cẩm khê 0914355906
13  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Tình Cương Thôn Xóm Chùa - Xã Tình cương - Huyện Cẩm khê 0917826496
14  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Đồng lương  Thôn Thống Nhất - Xã Đồng lương - Huyện Cẩm khê 0949300051
15  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Điêu Lương Thôn Sậu - Xã Điêu lương - Huyện Cẩm khê 0974847797
16  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Sơn Nga Thôn Đồng Hàng - Xã Sơn nga - Huyện Cẩm khê 01244357334
17  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Sơn Tình Thôn Dộc - Xã Sơn tình - Huyện Cẩm khê 0915822945
18  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTBC Cẩm Khê Khu 9 - Thị trấn Sông thao - Huyện Cẩm khê 0918582066
19  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Phú Khê Thôn Đoài - Xã Phú khê - Huyện Cẩm khê 01275762920
20  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Hương Lung Thôn Xuông - Xã Hương lung - Huyện Cẩm khê 01294561981
21  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Sai Nga Thôn Văn Phú - Xã Sai nga - Huyện Cẩm khê 0984552712
22  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Xương Thịnh Thôn Xóm Giữa - Xã Xương thịnh - Huyện Cẩm khê 0985838177
23  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVTVHX Cấp Dẫn Thôn Phú Long - Xã Cấp dẫn - Huyện Cẩm khê 0986277236
24 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Bằng Giã Khu 10 - Xã Bằng giã - Huyện Hạ hoà 0941764563
25 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX ấm Hạ Khu 4 - Xã Ấm hạ - Huyện Hạ hoà 0919685129
26 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Vô Tranh Khu 8 - Xã Vô tranh - Huyện Hạ hoà 01233141102
27 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Đại Phạm Khu 7 - Xã Đại phạm - Huyện Hạ hoà 0977353598
28 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Yên Kỳ Khu 8 - Xã Yên kỳ  - Huyện Hạ hoà 0989748200
29 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Gia Điền Khu 5 - Xã Gia điền - Huyện Hạ hoà 0918831869
30 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Cáo Điền Khu 3 - Xã Cáo điền - Huyện Hạ hoà 0964166333
31 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Hương Xạ Xã Hương Xạ Huyện Hạ Hòa Phú Thọ 01645170929
32 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Y Sơn Khu 3 - Xã Y sơn - Huyện Hạ hoà 0977945606
33 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Chính Công Xã Chính Công - Hạ Hòa- Phú Thọ 01683423777
34 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Hậu Bổng Khu 3 - Xã Hậu bổng - Huyện Hạ hoà 01668895963
35 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Vĩnh Chân Khu 1 - Xã Vĩnh chân - Huyện Hạ hoà 0942217296
36 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Mai Tùng Khu 2 - Xã Mai tùng - Huyện Hạ hoà 01654116526
37 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTBC Hạ Hòa Khu 8 - Thị trấn Hạ hoà - Huyện Hạ hoà 944988222
38 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Minh Hạc Khu 2 - Xã Minh hạc - Huyện Hạ hoà 0968280052
39 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Lang Sơn Khu 7 - Xã Lang sơn - Huyện Hạ hoà 0977877460
40 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Áng Khu 1 - Xã Xuân áng - Huyện Hạ hoà 01626598682
41 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Chuế Lưu Khu 3 - Xã Chuế lưu - Huyện Hạ hoà 0975380765
42 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Hiền Lương  Khu 3 - Xã Hiền lương - Huyện Hạ hoà 0973535663
43 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Lâm Lợi Khu 7 - Xã Lâm lợi - Huyện Hạ hoà 01252051980
44 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Đan Hà Xã Đan Hà- Hạ Hòa- Phú Thọ 0946978588
45 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Đan Thượng Xã Đan Thượng Huyện Hạ Hòa Phú Thọ 01677456091
46 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVTVHX Phụ Khánh Khu 10 - Xã Phụ khánh - Huyện Hạ hoà 0981074289
47  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Huy Khu 4 - Xã Xuân huy - Huyện Lâm thao 0919684177
48  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Bản Nguyên Khu 1 - Xã Bản nguyên - Huyện Lâm thao 0919597886
49  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Tứ Xã Khu 14 - Xã Tứ xã - Huyện Lâm thao 0915833025
50  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Thạch Sơn Khu 1 - Xã Thạch sơn - Huyện Lâm thao 0917093585
51  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Lũng  Khu 7 - Xã Xuân lũng - Huyện Lâm thao 01255180000
52  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Tiên Kiên Khu 4 - Xã Tiên kiên - Huyện Lâm thao 0911475886
53  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Kinh Kệ Khu 5 - Xã Kinh kệ - Huyện Lâm thao 0972118262
54  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Sơn Vi Khu 6- Xã Sơn vi - Huyện Lâm thao 0914973568
55  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Hợp Hải Khu 4 - Xã Hợp hải - Huyện Lâm thao 0944260217
56  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Sơn Dương Khu 5 - Xã Sơn dương - Huyện Lâm thao 094223198
57  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTBC Tiên Kiên Khu 5 - Thị trấn Hùng sơn - Huyện Lâm thao 0915365979
58  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTBC  Lâm Thao Khu Lâm thao - Thị trấn Lâm thao - Huyện Lâm thao 0915734335
59  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVTVHX Vĩnh Lại Khu 9 - Xã Vĩnh lại - Huyện Lâm thao 0915897866
60 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Phù Ninh Khu 7 - Xã Phù ninh - Huyện Phù ninh 090178008
61 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Bảo Thanh Khu 3 - Xã Bảo thanh - Huyện Phù ninh 01633902591
62 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Trị Quận Khu 6 - Xã Trị quận - Huyện Phù ninh 0973804266
63 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Tiên Phú Khu 10 - Xã Tiên phú - Huyện Phù ninh 01696250984
64 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Lệ Mỹ Khu 13 - Xã Phú mỹ - Huyện Phù ninh 0983193529
65 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Bình Bộ  Khu 7 - Xã Bình bộ - Huyện Phù ninh 0989383687
66 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Phú Nham Khu 2b - Xã Phú nham - Huyện Phù ninh 01658166389
67 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Tiên Du Khu 4 - Xã Tiên du - Huyện Phù ninh 01658943931
68 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Trạm Thản Khu 2 - Xã Trạm thản - Huyện Phù ninh 0986893191
69 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Liên Hoa Khu 5 - Xã Liên hoa - Huyện Phù ninh 01261017526
70 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Tử Đà Khu 2 - Xã Tử đà - Huyện Phù ninh 01649614388
71 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTBC Phù Ninh Khu Núi Trang - Thị trấn Phong châu - Huyện Phù ninh 0914672567
72 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Hạ Giáp Khu 5 - Xã Hạ giáp - Huyện Phù ninh 0917904415
73 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Trung Giáp Khu 5 - Xã Trung giáp - Huyện Phù ninh 0936104399
74 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX An Đạo Khu 11 - Xã An đạo - Huyện Phù ninh 0942196404
75 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTBC Phú Lộc Khu 7 - Xã Phú lộc - Huyện Phù ninh 0945979466
76 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Gia Thanh Khu 6 - Xã Gia thanh - Huyện Phù ninh 0976126574
77 Phù Ninh Điểm UQ CCDVVTVHX Vĩnh Phú Khu 2 - Xã Vĩnh phú - Huyện Phù ninh 0965493267
78  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTBC Hùng Vương Ngõ 1 phố Tân an - Phường Hùng vương - Tx Phú thọ 02103520222
79  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Thanh Hà Khu 9 - Xã Thanh hà - Huyện Thanh ba 0983723193
80  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTBC Thanh Vinh Khu 5 - Xã Thanh vinh - Tx Phú thọ 02103710909
81  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTBC Phú Hộ Khu 18 - Xã Phú hộ - Tx Phú thọ 0915176322
82  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Văn Lung Khu 3 - Xã Văn lung - Thị xã Phú thọ 02103710908
83  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Thanh Vinh Khu 2 - Xã Thanh vinh - Thị xã Phú thọ 02103710909
84  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Thanh Minh  Khu 5 - Xã Thanh minh - Thị xã Phú thọ 0944175289
85  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Phú Hộ Khu 4 - Xã Phú hộ - Thị xã Phú thọ 0944631688
86  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Đỗ Xuyên Khu 9 - Xã Đỗ xuyên - Huyện Thanh ba 01248464646
87  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Lương Lỗ Khu 12 - Xã Lương lỗ - Huyện Thanh ba 01684531563
88  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Hà Lộc Khu 15 - Xã Hà lộc - Thị xã Phú thọ 0888975975
89  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTBC  Phú Thọ 85 đường Nguyễn Du - Phường Phong châu - Tx Phú thọ 0949138333
90  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Hà Thạch Khu 3 - Xã Hà thạch - Thị xã Phú thọ 02103822801
91  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVTVHX Đỗ Sơn Khu 5 - Xã Đỗ sơn - Huyện Thanh ba 0918239501
92  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Tam Cường Khu 2 - Xã Tam cường - Huyện Tam nông 02103876150
93  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Quang Khu 4 - Xã Xuân quang - Huyện Tam nông 0914592635
94  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Văn lương Khu 4 - Xã Văn lương - Huyện Tam nông 01678627862
95  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Dị Nậu Khu 5 - Xã Dị nậu - Huyện Tam nông 0917436784
96  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Thọ Văn  Khu 2 Thôn Xóm Làng - Xã Thọ văn - Huyện Tam nông 0914592584
97  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTBC  Tam Nông Khu 7 - Thị trấn Hưng hoá - Huyện Tam nông 01272165666
98  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Hiền Quan  Khu 8 - Xã Hiền quan - Huyện Tam nông 02103876002
99  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Hương Nha Xóm Đoàn Kết - Xã Hương nha - Huyện Tam nông 02103876013
100  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Thanh Uyên Khu 3 - Xã Thanh uyên - Huyện Tam nông 0914334583
101  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Vực Trường Khu 2 - Xã Vực trường - Huyện Tam nông 0914334831
102  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Tề Lễ Thôn Bờ Hồ - Xã Tề lễ - Huyện Tam nông 01684796859
103  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Phương Thịnh Khu 4 - Xã Phương thịnh - Huyện Tam nông 02103791009
104  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Tứ Mỹ Thôn Đoài - Xã Tứ mỹ - Huyện Tam nông 0914334532
105  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Quang Húc Xóm Mả Vi - Xã Quang húc - Huyện Tam nông 0944434636
106  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Hương Nộn Khu 7 - Xã Hương nộn - Huyện Tam nông 0947391366
107  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTBC Cổ Tiết Thôn Gành - Xã Cổ tiết - Huyện Tam nông 0948031656
108  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Hùng Đô Thôn Hưng Thịnh - Xã Hùng đô - Huyện Tam nông 0914334750
109  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Hồng Đà Khu 1 - Xã Hồng đà - Huyện Tam nông 0911201583
110  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Thượng Nông Khu 3 - Xã Thượng nông - Huyện Tam nông 02103879435
111  Tam Nông Điểm UQ CCDVVTVHX Dậu Dương Thôn Dậu Dương - Xã Dậu dương - Huyện Tam nông 0914591210
112  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTBC Thanh Ba Khu 6 - Thị trấn Thanh ba - Huyện Thanh  ba 0917859099
113  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Quảng Nạp Khu 5 - Xã Quảng nạp - Huyện Thanh ba 01248260306
114  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Võ Lao Khu 5 Xã Võ lao - Huyện Thanh ba 0906542927
115  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Yển Khê Khu 4 - Xã Yển khê - Huyện Thanh ba 0969824991
116  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Phương Lĩnh Khu 3 - Xã Phương lĩnh - Huyện Thanh ba 0919216386
117  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Đồng Xuân Khu 6 - Xã Đồng xuân - Huyện Thanh ba 0969437183
118  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Thanh Vân  Khu 4 - Xã Thanh vân - Huyện Thanh ba 0972617736
119  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Hanh Cù Khu 3 - Xã Hanh cù - Huyện Thanh ba 0976022096
120  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Đông Thành Khu 8 - Xã Đông thành - Huyện Thanh ba 0913842822
121  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Khải Xuân Khu 11 - Xã Khải xuân - Huyện Thanh ba 0917023761
122  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Đại An Khu 4 - Xã Đại an - Huyện Thanh ba 01296629668
123  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Thái Ninh Khu 1 - Xã Thái ninh - Huyện Thanh ba 0944739488
124  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Năng Yên Khu 2 - Xã Năng yên - Huyện Thanh ba 0942981886
125  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Đông Lĩnh Khu 2 - Xã Đông lĩnh - Huyện Thanh ba 0966049903
126  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Hoàng Cương Khu 2 - Xã Hoàng cương - Huyện Thanh ba 01659131973
127  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Ninh Dân Khu 2 - Xã Ninh dân - Huyện Thanh ba 0916280580
128  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Sơn Cương Khu 5 - Xã Sơn cương - Huyện Thanh ba 0975567723
129  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Thanh Xá Khu 3 - Xã Thanh xá - Huyện Thanh ba 0979746459
130  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Mạn Lạn Khu 4 - Xã Mạn lạn - Huyện Thanh ba 0943037258
131  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Yên Nội Khu 3 - Xã Yên nội - Huyện Thanh ba 0974021835
132  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVTVHX Chí Tiên Xã Chí Tiên Huyện Thanh Ba Phú Thọ 0974602012
133  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Sơn Hùng Xóm Bục - Xã Sơn hùng - Huyện Thanh sơn 01673891617
134  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Võ Miếu Xóm Hà Biên - Xã Võ miếu - Huyện Thanh sơn 0942342078
135  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Khả Cửu Xóm Tầm Rú - Xã Khả cửu - Huyện Thanh sơn 0915448070
136  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Yên Lương Xóm Trại - Xã Yên lương - Huyện Thanh sơn 0979550904
137  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Thắng Sơn Xóm Gò Dâu - Xã Thắng sơn - Huyện Thanh sơn 01687415540
138  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Văn Miếu Xóm Dẹ1 - Xã Văn miếu - Huyện Thanh sơn 0919469389
139  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Thạch Khoán Xóm Cầu - Xã Thạch khoán - Huyện Thanh sơn 0926671789
140  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Đông Cửu Xóm Đồng Bái - Xã Đông cửu - Huyện Thanh sơn 0947838209
141  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Yên Sơn Xóm Đề Ngữ - Xã Yên sơn - Huyện Thanh sơn 0949587078
142  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Lương Nha Khu 5 - Xã Lương nha - Huyện Thanh sơn 0974043977
143  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Tinh Nhuệ  Xóm Gò Đa - Xã Tinh nhuệ - Huyện Thanh sơn 0979099432
144  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Giáp Lai Xóm Lũy Tre - Xã Giáp lai - Huyện Thanh sơn 0977754488
145  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Địch Quả Xóm Mai Thịnh - Xã Địch quả - Huyện Thanh sơn 01697533855
146  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Tân Lập Xóm Trầm 1 - Xã Tân lập - Huyện Thanh sơn 01673579043
147  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Hương Cần Xóm Tân Hương - Xã Hương cần - Huyện Thanh sơn 0983616062
148  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Tân Minh Xóm Gằn - Xã Tân minh - Huyện Thanh sơn 0916228499
149  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Thục Luyện Xóm Đồng Lão - Xã Thục luyện - Huyện Thanh sơn 0963344185
150  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Yên Lãng Xóm Đông Vượng - Xã Yên lãng - Huyện Thanh sơn 0978658348
151  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Cự Thắng Khu 8 - Xã Cự thắng - Huyện Thanh sơn 0946923588
152  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Tất Thắng Xóm Khang - Xã Tất thắng - Huyện Thanh sơn 01658607921
153  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Cự Đồng Xóm Liên Đồng - Xã Cự đồng - Huyện Thanh sơn 0947100569
154  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTBC  Thanh Sơn Khu phố Hoàng sơn - Thị trấn Thanh sơn - Huyện Thanh sơn 0946149969
155  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Thượng Cửu Xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 0916039588
156  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Yến Mao Khu 6 - Xã Yến mao - Huyện Thanh thuỷ 01677065805
157  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTBC Hoàng Xá Khu 22 - Xã Hoàng xá - Huyện Thanh thuỷ 02103689370
158  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Phượng Mao Khu 2 - Xã Phượng mao - Huyện Thanh thuỷ 0968906001
159  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Trung Thịnh Khu 1 - Xã Trung thịnh - Huyện Thanh thuỷ 01202055882
160  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Sơn Thuỷ Khu 4 - Xã Sơn thuỷ - Huyện Thanh thuỷ 01634314333
161  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Trung Nghĩa  Khu 2 - Xã Trung nghĩa - Huyện Thanh thuỷ 01676391749
162  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Tu Vũ Khu 6 - Xã Tu vũ - Huyện Thanh thuỷ 0943035003
163  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Tân Phương Khu 3 - Xã Tân phương - Huyện Thanh thuỷ 0984526896
164  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Lộc Khu 5 - Xã Xuân lộc - Huyện Thanh thuỷ 02103509053
165  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Thạch Đồng Khu 4 - Xã Thạch đồng - Huyện Thanh thuỷ 0917902286
166  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Bảo Yên Khu 5 - Xã Bảo yên - Huyện Thanh thuỷ 01688798122
167  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Đoan Hạ Khu 6 - Xã Đoan hạ - Huyện Thanh thuỷ 02103509032
168  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTBC  Thanh Thủy Khu 9 - Phố La phù - Xã La Phù - Huyện Thanh thuỷ 0916121916
169  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Đồng Luận Khu 7 - Xã Đồng luận - Huyện Thanh thuỷ 0944811333
170  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVTVHX Đào Xá Khu 5 - Xã Đào xá - Huyện Thanh thuỷ 0972057330
171  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Kim Thượng Xã Kim Thượng Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0966966202
172  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Minh Đài Xã Minh Đài Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0942177668
173  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Thu Ngạc Xã Thu Ngạc Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0986154415
174  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Sơn Xã Xuân Sơn Huyện Tân Sơn Phú Thọ 01688140508
175  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Đài Xã Xuân Đài Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0943924984
176  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Vinh Tiền Xã Vinh Tiền Huyện Tân Sơn Phú Thọ 01627930860
177  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Long Cốc Xã Long Cốc Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0972040524
178  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Tam Thanh Xã Tam Thanh Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0943069289
179  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Văn Luông Xã Văn Luông Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0974883423
180  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận Huyện Tân Sơn Phú Thọ 01659130944
181  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Tân Phú Xã Tân Phú Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0973138607
182  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Thạch Kiệt Xã Thạch Kiệt Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0986104903
183  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTBC  Tân Sơn Xóm Nà Đồng - Xã Tân Phú - Huyện Tân sơn 0945685489
184  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Lai Đồng Xã Lai Đồng Huyện Tân Sơn Phú Thọ 01248026316
185  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Đồng Sơn Xã Đồng Sơn Huyện Tân Sơn Phú Thọ 01634714875
186  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Kiệt Sơn Xã Kiệt Sơn Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0985147527
187  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Thu Cúc Xã Thu Cúc Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0912480444
188  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVTVHX Tân Sơn Xã Tân Sơn Huyện Tân Sơn Phú Thọ 0948612696
189  Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Thanh Đình Xã Thanh Đình TP Việt Trì Phú Thọ 0912914574
190 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Hùng Lô Xã Hùng Lô TP Việt Trì Phú Thọ 0914672416
191 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Chu Hoá Xã Chu Hoá TP Việt Trì Phú Thọ 0915740688
192 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Việt Trì Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì 02103846008
193 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Vân Cơ Đường Đại lộ Hùng vương - Phường Vân cơ - TP Việt trì 02103952267
194 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Vân Phú  Khu 6 - Xã Vân phú - Thành phố Việt trì 0912181045
195 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Tân Đức Thôn 3 - Xã Tân đức - Thành phố Việt trì 01248427372
196 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Trưng Vương Xóm Đình - Xã Trưng vương - Thành phố Việt trì 0916820905
197 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Minh Phương Thôn Liên Phương - Xã Minh Phương - Thành phố Việt trì 0946278550
198 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Sông Lô Khu 5 - Xã Sông lô - Thành phố Việt trì 0948929252
199 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Thuỵ Vân Thôn Phú thịnh - Xã Thuỵ vân - Thành phố Việt trì 0988193172
200 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Nông Trang Đường Đại lộ Hùng vương - Phường Nông trang - TP Việt trì 02103846400
201 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Tân Dân Đường Trần Phú - Phường Tân dân - TP Việt trì 84914101123
202 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Việt Trì -Ga Tổ 29, Khu phố Hồng hà - Phường Bến gót - TP Việt trì 02103862008
203 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Bạch Hạc Tổ 7a, Khu phố Bạch hạc - Phường Bạch hạc - TP Việt trì 0915619333
204 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Minh Nông Khu Minh Bột - Xã Minh nông -  Thành phố Việt trì 0941511888
205 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Tiên Cát Số 1172 Đường Hùng Vương- Ph. Tiên Cát- Việt Trì- Phú Thọ 02103816896
206 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTBC Đền Hùng Khu 11, Xã Kim đức - TP Việt trì 0916166688
207 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Hy Cương Khu 1 - Xã Hy cương  - Thành phố Việt trì 0975182019
208 Việt Trì Điểm UQ CCDVVTVHX Phượng Lâu Thôn Phượng An - Xã Phượng lâu - Thành phố Việt trì 0941197232
209  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Minh Hoà Khu 4 - Xã Minh hoà - Huyện Yên lập 0917809425
210  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Lương Sơn Khu Trung Tâm Xã - Xã Lương sơn - Huyện Yên lập 0917199156
211  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Mỹ Lung Khu 5 - Xã Mỹ lung - Huyện Yên lập 02103602088
212  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân An Khu Quảng Thành - Xã Xuân an - Huyện Yên lập 01696440698
213  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Đồng Lạc Khu Minh Phúc - Xã Đồng lạc - Huyện Yên lập 01205960953
214  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Xuân Viên Khu Đồng Xuân 4 - Xã Xuân viên - Huyện Yên lập 0981404114
215  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Hưng Long  Khu Đình Cả - Xã Hưng long - Huyện Yên lập 0973559848
216  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Thượng Long Khu Tân Tiến - Xã Thượng long - Huyện Yên lập 0964738092
217  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Phúc Khánh Khu Quang Trung - Xã Phúc khánh - Huyện Yên lập 01242638088
218  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Đồng Thịnh Khu Minh Tiến - Xã Đồng thịnh - Huyện Yên lập 0912407377
219  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTBC Yên Lập Khu Tân an 1 - Thị trấn Yên lập - Huyện Yên lập 0919681236
220  Yên Lập Điểm UQ CCDVVTVHX Ngọc Lập Khu Trung Tâm - Xã Ngọc lập - Huyện Yên lập 0975508490
221  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Vụ Quang  Thôn 5 - Xã Vụ quang - Huyện Đoan hùng 01687653584
222  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Phúc Lai Thôn 2 - Xã Phúc lai - Huyện Đoan hùng 0911196229
223  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Đại Nghĩa Thôn 7 - Xã Đại nghĩa - Huyện Đoan hùng 0915722565
224  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Hùng Long Thôn 5 - Xã Hùng long - Huyện Đoan hùng 0917811511
225  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTBC Cầu II Thôn 4 - Xã Chân mộng - Huyện Đoan hùng 0942568587
226  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Chi Đám Thôn Đám 2 - Xã Chi đám - Huyện Đoan hùng 0948929575
227  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Yên Kiện Thôn 4 - Xã Yên kiện - Huyện Đoan hùng 0949415855
228  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Vân Du Thôn 12 - Xã Vân du - Huyện Đoan hùng 0944883797
229  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Sóc Đăng Thôn 4 - Xã Sóc đăng - Huyện Đoan hùng 0946040239
230  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Hùng Quan Thôn Hùng Quan - Xã Hùng quan - Huyện Đoan hùng 0984497001
231  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Ca  Đình Thôn 3 - Xã Ca đình - Huyện Đoan hùng 0986572484
232  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Minh Phú Thôn 6 - Xã Minh phú - Huyện Đoan hùng 0917049710
233  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Bằng Luân Thôn 9 - Xã Bằng luân - Huyện Đoan hùng 01248244099
234  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Minh Tiến  Thôn 5 - Xã Minh Tiến - Huyện Đoan hùng 01267660657
235  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTVHX Phú Thứ Thôn 3 - Xã Phú thứ - Huyện Đoan hùng 01672533445
236  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVTBC Tây Cốc Thôn phố Tây cốc - Xã Tây cốc - Huyện Đoan hùng