DANH SÁCH ĐIỂM ỦY QUYỀN CUNG CẤP DỊCH VỤ DO CHI NHÁNH  CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI TỈNH TỈNH PHÚ THỌ THIẾT LẬP

Stt Đơn vị Tên điểm Tên liên hệ Địa chỉ Số điện
 thoại liên hệ
1  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVT Hoàng Văn Quyết Hoàng Văn Quyết Khu 9, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 1239971986
2  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVT Bùi Quang Luận  Bùi Quang Luận  Khu 6, xã Đồng Lương, huyên Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 947515189
3  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVT Mai Thành Đức Mai Thành Đức Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 915012367
4  Yên Lập Điểm UQ CCDVVT An Thị Kim Nga An Thị Kim Nga Xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 917008179
5  Yên Lập Điểm UQ CCDVVT Khúc Ngọc Hoàng Khúc Ngọc Hoàng Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 0915287355
6  Yên Lập Điểm UQ CCDVVT Nguyễn xuân Định Nguyễn hoài Nam Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 84916120628
7  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVT Hồ Văn Phần Hồ Văn Phần Khu 11, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 917329989
8  Cẩm Khê Điểm UQ CCDVVT Minh Huyến Nguyễn Minh Huyến Xã Hương Lungn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 917334305
9  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVT Bằng Hồng Nguyễn Lương Bằng Khu ĐồngTâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 0975567771
10  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVT UQ/ĐBL Thiết Xuyến Đỗ Trần Thiết Phượng Hùng 1, Xã Chi Đán, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 943034747
11  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVT Hữu Hưng Mobile Hán Hữu Hưng Khu 5, xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 988489100
12  Đoan Hùng Điểm UQ CCDVVT UQ/ĐBL Hải Quỳnh Đào Thị Nam Quỳnh Xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 979704948
13 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVT Ma Quang Thuận Ma Quang Thuận Khu 2, xã  Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 977601151
14 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVT Cường Hiên Lê Vũ Cường Khu 13, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 969756488
15 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVT Nguyễn thị Hằng Nguyễn thị Hằng Khu 7, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 912795994
16 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Thị Ngọc Châm Nguyễn Thị Ngọc Châm Khu 11, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 841245025686
17 Hạ Hòa Điểm UQ CCDVVT Chung Lệ Phùng Đức Chung Khu 8, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 0888343516
18  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Thị Ánh Kim Nguyễn Thị Ánh Kim Thị Tứ, xã Cao Xa, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 916946867
19  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVT Triệu Hồng Hạnh Triệu Hồng Hạnh Trung Tâm Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 988678226
20  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVT Lê Như Quỳnh Lê Như Quỳnh Khu 13, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 977645208
21  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVT Đỗ Tiến Manh Đỗ Tiến Manh Khu 5, thị Trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 0931692999
22  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVT Bùi Đức Anh Bùi Đức Anh Khu 8,  xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 915488826
23  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVT Bùi Thị Thương Huyền Bùi Thị Thương Huyền Khu 9, thị Trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 912315666
24  Lâm Thao Điểm UQ CCDVVT CHĐT Quý Mobile (HSN) Tống Đình Quý Khu 14, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 989869468
25  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ-Hà Trường Giang Hà Trường Giang Khu 10, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 914611102
26  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ-Vũ Đức Ninh Vũ Đức Ninh Khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 919241888
27  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ-Trần Trung Trần Trung Khu 2, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú thọ 0912936988
28  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Xuân Tùng Khu 1, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 972498965
29  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ Chinh Hằng Đinh Xuân Chiến Khu 5, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 976860888
30  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ Thanh Hải Lương Thanh Hải Khu 7, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 915238709
31  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ - Nguyễn Thị Tuyết Dung Nguyễn Thị Tuyết Dung Khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 0946110289
32  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ-Đỗ Trọng Thực Đỗ Trọng Thực Khu 1, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 949269234
33  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ-Ngọc Chiến Đỗ Hoài An Khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  917824029
34  Phù Ninh Điểm UQ CCDVVT UQ-Tạ Văn Trường Tạ Văn Trường Khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 912624327
35  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Đỗ Đức Hải Đỗ Đức Hải Khu 3, xã Ninh Dân , huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 986288387
36  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT UQ Đặng Thị Thanh Hằng Đặng Thị Thanh Hằng Khu 11, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 918300878
37  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Lê Anh Văn Lê Anh Văn Khu 8, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 982838841
38  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Phạm Xuân Phú Phạm Xuân Phú Khu 6, xã  Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 984940666
39  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Lê Trọng Võ Lê Trọng Võ Khu 9, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 917017067
40  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Vũ Trường Thịnh Vũ Trường Thịnh Khu 9 , thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 917811328
41  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Mạnh Thắng Nguyễn Mạnh Thắng Khu 10, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 917035409
42  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Quang Thao Nguyễn Quang Thao Khu 15,  xã Yển Khê , huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 946386845
43  Thanh Ba Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà Khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 1256260391
44  Tam Nông Điểm UQ CCDVVT CH ĐT Anh Hiệp Mobile Nguyễn Văn Hiệp Khu 11, xã Cổ Tiết , huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 977286642
45  Tam Nông Điểm UQ CCDVVT CH ĐT BA MOBILE  Phạm Duy Ba Khu 12, xã Cổ Tiết , huyện Tam Nông , tỉnh Phú Thọ 979608798
46  Tam Nông Điểm UQ CCDVVT CH ĐT Thanh Sơn Nguyễn Văn Sơn Khu 6, xã Hương Nộn , huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 973400737
47  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Thế Hiển Nguyễn Thế Hiển Khu 2, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 0963015686
48  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Mạnh Hà Khu 5, xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 915747060
49  Thanh Thủy Điểm UQ CCDVVT Trần Hoàn(Trần Hoàn) Trần Hoàn Khu 14, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 84916343866
50  Tam Nông Điểm UQ CCDVVT CH ĐT Anh Sơn Nguyễn Văn Sơn Khu 6, xã Hương Nộn , huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 978255188
51  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVT Phạm Trọng Biên Phạm Trọng Biên Khu Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn,huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 84917825515
52  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 912747875
53  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVT Vương Ngọc Tuấn Vương Ngọc Tuấn Khu Việt Phú, xã Địch Quá, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 973873338
54  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVT Đỗ Thành Đông Đỗ Thành Đông Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 977344279
55  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVT Đoàn Quốc Nghị Đoàn Quốc Nghị Xóm Bần 2, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 84888882880
56  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVT Ngọc Lý  Hoàng Thị Ngọc Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 912154389
57  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Đức Ngọc Phố Ba Mỏ, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 916636689
58  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVT Phùng Thị Nhiên Phùng Thị Nhiên  Khu Đề ngữ- Xã Yên Sơn - Huyện Thanh Sơn -Tỉnh Phú Thọ 0948992339
59  Tân Sơn Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Dung Khu  Trung tâm 1-  Xã Thu Cúc - Huyện Tân Sơn -Tỉnh Phú Thọ 1649167888
60  Thanh Sơn Điểm UQ CCDVVT Điểm bán hàng VNPT VinaPhone xã Tất  Thắng Nguyễn Văn Quyết Khu 10,  xã Tất Thắng - Huyện Thanh Sơn -Tỉnh Phú Thọ 0943160133
61  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Trường Long Nguyễn Trường Long Bạch Đằng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 947223999
62  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVT Trần văn chính Trần Trung chính Khu 6 Xuân Huy , Hà Thạch , TX Phú Thọ 917053951
63  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVT Bích Thủy Nguyễn Văn Bích Khu 1, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 0965779888
64  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVT Hoa Trường nguyễn xuân trường Khu11, xã Đỗ Xuyên, huyệnThanh Ba, tỉnh Phú Thọ  974955255
65  Phú Thọ Điểm UQ CCDVVT Hà Văn Thành Hà Văn Thành Khu3, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 978675619
66  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Phương Hương Cao Thị Thanh Hương Số nhà  64, đường Trần Nguyễn Hãn, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 917904719
67  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Vũ Đình Chiến Vũ Đình Chiến Phường Tân Dân , thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 917094194
68  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải Số nhà 483, đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 943954868
69  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Đỗ Tuyết Anh Tiên Đỗ Tuyết Anh Tiên Khu 7, Sông Lô, TP Việt Trì 943339718
70  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Phan Hoàng Hà Phan Hoàng Hà Số nhà 220, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0983416888
71  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Vũ Trung Kiên Vũ Trung Kiên SN 2719, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 915112333
72  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT UQ  Hưng Hằng Hoàng Mạnh Hưng Khu 11, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 917823724
73  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Thị Bốn Nguyễn Thị Bốn 1475 Đường Hùng Vương, phường Tiên cát, TP Việt Trì 210847495
74  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Trần Quang Vinh Trần Quang Vinh Chợ cây đa Xóm Ngoại , xã Thụy Vân , TP Việt Trì 915461491
75  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Trần Việt Anh Trần Việt Anh Tổ 27B, phường Tiên Cát , thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  0917298299
76  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Ngọc Lưu Hoàng Ngọc Lưu Đường Nguyễn Du, Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 888539888
77  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Trần Văn Sơn Trần Văn Sơn Khu 3, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 947034289
78  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Tuấn Chanh Nguyễn Anh Tuấn Cổng chợ Gát,  phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì 914356668
79  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Tiến Nam Nguyễn Tiến Nam Khu 7, Xóm Đình , Trưng Vương, TP Việt Trì 917303979
80  Việt Trì Điểm UQ CCDVVT Nguyễn Thị Thành Nguyễn Thị Thành Phường Nông Trang, Thành Phố Việt Tr, tỉnh Phú Thọ 919427258

DANH SÁCH ĐIỂM ỦY QUYỀN CUNG CẤP DỊCH VỤ DO TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - PHÚ THỌ KÝ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Stt Đơn vị Tên điểm Tên liên hệ Địa chỉ Số điện
thoại liên hệ
1 Phú Thọ Công ty TNHH đầu tư xây dựng Duy Long Ma Văn Thọ Số 21 Phú an - Phong Châu - TX Phú Thọ 961904666
2 Đoan Hùng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thế Quyền Vụ Thế Quyền Khu 2 xã trạm thản - Trạm Thản - Huyện Đoan Hùng 917048922
3 Hạ Hòa Công ty TNHH Quyền NGuyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Khu 8 Thị trấn Hạ hòa , TT Hạ Hoà, Huyện Hạ Hòa 917031173
4 Hạ Hòa công ty TTNH TM và DV Viễn Thông Sơn NGọc Phùng Quang Thảo Khu 9, Yên Luật, huyện Hạ Hòa 941237237
5 Việt Trì Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Số nhà 2014, đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 913099800
6 Việt Trì Công ty TNHH thương mại Việt Quỳnh Vũ Văn Dân Tổ 5, Khu Bảo Đà, P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh  Phú thọ 987688332