ĐẠI DỊCH HOÀNH HÀNH – DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ – ĐÃ CÓ VNPT (20-05-2021)

Năm Covid thứ 2, Khó khăn chồng chất khó khăn;

ĐẠI DỊCH HOÀNH HÀNH – DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ – ĐÃ CÓ VNPT (20-05-2021)

Năm Covid thứ 2, Khó khăn chồng chất khó khăn;

Cảnh báo Email giả mạo VNPT-CA (27-04-2016)

Trong thời gian gần đây, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-VinaPhone) nhận được rất nhiều thông tin về việc người sử dụng nhận được email với nội dung sai sự thật nhằm chống phá làm giảm uy tín của dịch vụ VNPT-CA đối với khách hàng từ một số địa chỉ email như: hotrokekhai.tv1@gmail.com; dangky.vdconline@gmail.com; Kekhaihotro.cks@gmail.com,...