Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

12-30-2022 14:08:17 GMT+7
|

Ngày 29/12/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã chính thức đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi vào hoạt động. CSDL quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý khoảng 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.

     

Để triển khai nhiệm vụ quan trọng này, Bộ Nội vụ đã ký kết chương trình hợp tác xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, nắm giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt CSĐ Quốc gia. Nhận nhiệm vụ vào tháng 5/2022, trong khoảng thời gian 6 tháng, Tập đoàn VNPT đã khẩn trương tổ chức dự án, nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, đã phối hợp với thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị của Bộ Nội vụ để thiết kế, phát triển phần mềm và lắp đặt, vận hành thiết bị hạ tầng để cung cấp hệ thống CSDL quốc gia về CBCCVC.

Bằng kinh nghiệm triển khai thành công CSDLQG về dân cư, các dự án trục liên thông văn bản quốc gia, cũng như các dự án lớn khác của Chính phủ, VNPT đã triển khai các giải pháp kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin phù hợp nhất cho dự án. Đặc biệt là việc xây dựng và triển khai dự án CSDLQG về dân cư, việc tích hợp với CSDLQG về dân cư để đồng bộ với dữ liệu CBCCVC đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Đến thời điểm này, CSDLQG về CBCCVC đã hoàn thành xong các giai đoạn thiết kế, xây dựng phần mềm, lắp đặt thiết bị hạ tầng, cài đặt hệ thống, đào tạo và triển khai trên phạm vi toàn quốc (96 bộ, ngành, địa phương). Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp triển khai thí điểm tại Đà Nẵng, Bến Tre để làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, danh mục dữ liệu dùng chung và biểu mẫu.

Sau khi đào tạo, tập huấn trên toàn quốc, hệ thống bắt đầu triển khai chính thức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022 và đến thời điểm này đã tích hợp, đồng bộ được dữ liệu của 35 bộ, ngành, địa phương vào CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các bộ, ngành, địa phương còn lại, cũng như đồng bộ bổ sung, làm giàu dữ liệu để đảm bảo CSDLQG được đầy đủ, cập nhật theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Việc triển khai thành công CSDLQG về CBCCVC là chìa khóa để Bộ Nội vụ tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, chính sách và quản lý biên chế, quản lý, sử dụng CBCCVC trên toàn quốc. Đây cũng là một trong những tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.

Bộ Nôi vụ cho biết, trong thời gian tới, CSDLQG về CBCCVC sẽ được khai thác trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống.

Để thực hiện được mục tiêu đó, CSDLQG về CBCCVC cần sự đồng bộ và thống nhất trên toàn quốc, dữ liệu cần cập nhật thường xuyên, có sự kết nối mọi lúc, mọi nơi, giữa tất cả các cơ quan, ban ngành, địa phương và kết nối, liên thông với CSDLQG về dân cư và CSLD về BHXH Việt Nam để sử dụng có hiệu quả dữ liệu thông tin về CBCCVC.

Việc này không chỉ đòi hỏi cơ sở hạ tầng, năng lực cũng như kinh nghiệm rất lớn của nhà cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn cần sự tham gia triển khai tích cực của toàn ngành nội vụ và sự chung tay góp sức của các bộ, ban, ngành, địa phương.

 

 

                                                                                                                                                                         Nguồn: vnpt.com.vn