CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHO HỘI VIÊN VINAPHONE PLUS NĂM 2022

01-07-2022 14:11:54 GMT+7
|

Bao gồm hội viên cao cấp Hàng Kim cương, Vàng và các hội viên khác

I- CHƯƠNG TRÌNH CSKH DÀNH CHO HỘI VIÊN CAO CẤP:
VHANDICAP TRONG TỪNG TRẬN ĐẤU GOLF VỚI VINAPHONE PLUS
Một trong những nỗ lực không ngừng của đội ngũ CSKH VinaPhone là luôn mang đến cho Hội viên cao cấp VinaPhone Plus những ưu đãi với giá trị đích thực và xứng tầm.
1. Chương trình Ưu đãi đặc quyền chơi Golf tại các sân Golf đẳng cấp Việt Nam
- Hội viên hạng Kim cương: Giới hạn tối đa 15 lần ưu đãi; Tặng 500,000 đồng/lần  phí chơi Golf tại các sân Golf thuộc chương trình cho mỗi hội viên. 
- Hội viên hạng Vàng: Giới hạn tối đa 10 lần ưu đãi; Tặng 500,000 đồng /lần phí chơi Golf tại các sân Golf thuộc chương trình cho mỗi hội viên. 
• Nội dung ưu đãi:
- Hội viên hạng Kim cương: Giới hạn tối đa 15 lần ưu đãi; Tặng 500,000 đồng/lần  phí chơi Golf tại các sân Golf thuộc chương trình cho mỗi hội viên. 
- Hội viên hạng Vàng: Giới hạn tối đa 10 lần ưu đãi; Tặng 500,000 đồng /lần phí chơi Golf tại các sân Golf thuộc chương trình cho mỗi hội viên. 
- Tặng 01 gói Ưu đãi Vip trị giá 600,000 đồng/Hội viên trên Ứng dụng Vhandicap. 
2. Chương trình Ưu đãi đặc quyền sử dụng dịch vụ tại các Sân bay Quốc tế trong nước 
- Hội viên hạng Kim cương: Giới hạn tối đa sử dụng 10 lần miễn phí dịch vụ Phòng khách hạng thương gia hoặc dịch vụ Check in nhanh tại các sân bay Quốc tế trong nước cho mỗi hội viên. 
- Hội viên hạng Vàng: Giới hạn tối đa sử dụng 8 lần miễn phí sử dụng Phòng khách hạng thương gia hoặc dịch vụ Check in nhanh tại các sân bay Quốc tế trong nước cho mỗi hội viên. 
• Nội dung ưu đãi:
- Hội viên hạng Kim cương: Giới hạn tối đa sử dụng 10 lần miễn phí dịch vụ Phòng khách hạng thương gia hoặc dịch vụ Check in nhanh tại các sân bay Quốc tế trong nước cho mỗi hội viên. 
- Hội viên hạng Vàng: Giới hạn tối đa sử dụng 8 lần miễn phí sử dụng Phòng khách hạng thương gia hoặc dịch vụ Check in nhanh tại các sân bay Quốc tế trong nước cho mỗi hội viên.
3. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 
4. Đối tượng hưởng ưu đãi:
Hội viên VinaPhone Plus hạng Kim cương, Vàng trong chương trình Khách hàng thân thiết VinaPhone Plus (Bao gồm cả Hội viên Kim cương, Vàng trong chương trình chuyển mạng giữ số).
5. Hình thức thực hiện: 
- Hội viên hạng Kim cương, Vàng đăng nhập trên ứng dụng VinaPhone Plus hoặc website: http://vinaphoneplus.com.vn hoặc hội viên có thể nhắn tin theo cú pháp quy định để nhận e-code sử dụng ưu đãi. 
- Hội viên đăng ký lịch sử dụng ưu đãi và xuất trình mã e-code đã cấp bởi VinaPhone và sử dụng ưu đãi đặc quyền. 
- Quy định chi tiết các chương trình tại từng thời kỳ, tham khảo ứng dụng/website http://vinaphoneplus.com.vn. 
 
II- CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐIỂM VINAPHONE PLUS NĂM 2022:
1. Nội dung chương trình:
• Đổi điểm lấy ưu đãi bằng vật phẩm khuyến mại, gói dịch vụ, e-voucher giảm giá:
- Đối tượng: Hội viên VinaPhone Plus từ hạng bạc trở lên đối với đổi vật phẩm khuyến mại; Hội viên VinaPhone Plus từ hạng thân thiết trở lên đối với đổi gói dịch vụ, e-voucher giảm giá. 
- Hội viên sử dụng Điểm tích lũy đổi lấy các ưu đãi bao gồm: vật phẩm khuyến mại, gói dịch vụ, e-voucher giảm giá. 
- Các nội dung về số điểm đổi, hướng dẫn cách đổi/ sử dụng gói dịch vụ sẽ được cập nhật tại ứng dụng VinaPhone Plus hoặc website http://vinaphoneplus.com.vn.
• Đổi điểm sử dụng miễn phí Phòng khách hạng thương gia tại các sân bay trong nước  
- Đối tượng: Hội viên VinaPhone Plus hạng Titan, Vàng, Kim cương. 
- Hội viên hạng Vàng, Kim cương sau khi sử dụng hết lượt ưu đãi miễn phí, có thể sử dụng hình thức đổi điểm để tiếp tục tận hưởng dịch vụ miễn phí tại các Phòng khách hạng thương gia. 
- Các nội dung về số điểm đổi, địa điểm, quy trình sử dụng dịch vụ sẽ được cập nhật tại ứng dụng VinaPhone Plus hoặc website http://vinaphoneplus.com.vn.
• Đổi điểm nhận ưu đãi giảm giá 500.000 đồng khi chơi Golf tại 25 sân Golf 
 - Đối tượng: Hội viên VinaPhone Plus hạng Titan, Vàng, Kim cương. 
- Hội viên hạng Vàng, Kim cương sau khi sử dụng hết lượt ưu đãi miễn phí, có thể sử dụng hình thức đổi điểm để tiếp tục tận hưởng ưu đãi giảm giá tại các sân Golf lớn trong danh sách của chương trình. 
- Các nội dung về số điểm đổi, địa điểm, quy trình sử dụng dịch vụ sẽ được cập nhật tại ứng dụng VinaPhone Plus hoặc website http://vinaphoneplus.com.vn. 
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
3. Hình thức thực hiện: 
• Hội viên lựa chọn loại ưu đãi và sử dụng điểm VinaPhone Plus để đổi tại ứng dụng Vinaphone Plus hoặc website https://vinaphoneplus.com.vn.  
• Sau khi Hội viên đổi điểm lấy ưu đãi thành công, hệ thống VinaPhone Plus sẽ: 
- Khấu trừ vào tài khoản điểm của Hội viên số điểm tương ứng với số điểm dùng để đổi ưu đãi mà Hội viên đã chọn. 
- Hệ thống gửi tin nhắn thông báo về việc vật phẩm khuyến mại sẽ được chuyển cho hội viên theo địa chỉ đã đăng ký trong vòng 15 ngày.  
- Hoặc hệ thống gửi tin nhắn báo đổi điểm thành công khi khách hàng đổi gói dịch vụ.  
- Hoặc hệ thống gửi tin nhắn mã e-voucher về số thuê bao của Hội viên, nếu Hội viên đổi điểm lấy e-voucher.  
- Hoặc gửi tin nhắn thông báo mã ưu đãi được cấp để sử dụng miễn phí tại Phòng khách hạng thương gia hoặc sử dụng để được giảm giá tại các sân Golf. 
• Việc trừ điểm không ảnh hưởng đến việc xét hạng hội viên. 
• Chương trình sẽ không hoàn lại điểm VinaPhone Plus trong trường hợp Hội viên đã đổi điểm thành công. 
• Số điểm thừa nếu còn của Hội viên sẽ được tích lũy và được cộng dồn vào tháng sau. Nếu chưa đổi được hoặc tích lũy chưa đủ điểm, Hội viên có thể tiếp tục tích lũy cho đển khi đủ điểm đổi ưu đãi. 
• Lưu ý:  
- Sau 45 ngày kể từ ngày Hội viên đổi điểm lấy vật phẩm khuyến mại, nếu VinaPhone Plus không thể liên hệ được với Hội viên để giao vật phẩm khuyến mại (tối thiểu là 3 lần liên lạc đến số điện thoại và 2 lần đến địa chỉ nhận) thì khách hàng sẽ không còn quyền lợi nhận vật phẩm khuyến mại của lần đổi điểm đó. 
- Thuê bao đang bị khóa 1 chiều hoặc 2 chiều không được phép sử dụng điểm để đổi ưu đãi. 
- Chi tiết danh sách các loại ưu đãi của chương trình được cập nhật bổ sung thường xuyên trên ứng dụng VinaPhone Plus hoặc website http://vinaphoneplus.com.vn.
 
  • CHI TIẾT LIÊN HỆ: 18001091 (Nhánh 1)